מולטיפוקל

עדשות מולטיפוקל הן עדשות המאפשרות ראייה למספר אורכי מוקד,
כלומר מאפשרות למי שמרכיב אותן לראות למספר מרחקים ללא הצורך להחליף משקפיים או להסירן.
בממוצע אנשים מגיל 40+  מגלים קושי לקרוא עיתון או ספר, לקרוא הודעות מתוך הטלפון הסלולרי, לעבוד מול המחשב ועוד.
כאשר הדבר מקביל לשימוש במשקפיים לראיה למרחקים מתעורר הצורך במשקפיים נפרדים לקוצר ראי ורחק ראי.
עדשות מולטיפוקל מאפשרות לראות למספר מרחקים מבלי להחליף משקפיים, או מבלי להסיר את משקפיים.