מגזין ממבט ראשון - ינואר 2022

26 2022 ינואר מגזין ממבט ראשון כך תבצעו הערכת סיכונים לניהול מיופיה ותעניקו טיפול אופטימלי למטופלים שלכם גב׳ אורטל פלטשי סבג פרסומים רבים מוכיחים שלסביבה שבה אנו וילדינו חיים יש השפעה על התפתחות תקינה של מערכת הראייה שלנו. החשיבות הרבה של חשיפה לאור יום לצורך מניעת התפתחות מיופיה או האטת התקדמותה מוזכרת בלא מעט מחקרים. ההמלצה הרווחת בהם עד 80- היא הגדלת שעות החשיפה לאור יום טבעי ל .1 דקות ביום 120 הגורמים הסביבתיים השכיחים ביותר להתפתחות מיופיה הם זמן עבודה ממושך מול מסכים ומחסור בחשיפה לאור יום, כאשר תקופת הקורונה הקצינה אותם. מחקר אלף ילדים מציג עלייה משמעותית בשנים 120- שהתקיים בסין בקרב למעלה מ .2 לעומת השנים שקדמו להן, הן בשכיחות והן בחומרתה של המחלה 2019-2020 גם בישראל נצפתה עלייה בשכיחות המיופיה בקרב ילדים. עפ"י מחקר של פרופ' יאיר .2020 במקרי המיופיה בקרב ילדים ובני נוער בתום שנת 30% מורד, ישנה עלייה של הראה שקרוב Ophthalmology מחקר אחר שפורסם לאחרונה במגזין הנחשב מבני הנוער באירופה הם מיופים. המחקר הציג גם את ההשפעה השלילית 50%- ל של השימוש במסכים ורצף זמן העבודה מקרוב בקרב ילדים ובני נוער על התפתחות המיופיה, ככל שזמן השימוש במסכים או קריאה ממושכת ארוך יותר ופרקי הזמן .3 בשימוש במסכים ארוכים יותר, כך המיופיה מתקדמת 5- - בכל עין, אשר מבלה יותר מ 5.50D עם מרשמים של 14 במקרה של מטופלת בת שעות ביום מול מסכים (זמן זה התארך במהלך תקופת הקורונה) וללא היסטוריה משפחתית, דווח על עלייה מתמדת במיופיה. הוחלט להציע לה שימוש בעדשות -0.25D אשר בלמו את העלייה, ולאחר שנתיים נצפה שינוי של MiSight המגע '20-20 בלבד. מלבד הפן הטיפולי, בכל מקרה של מיופיה עלינו להמליץ על 'חוק ולבצע הפסקות תדירות במהלך עבודה מול מסכים. המרכיב הגנטי הוא בעל ההשפעה המשמעותית ביותר על התפתחות מיופיה גורמי הסיכון להתפתחות מיופיה הם רבים, והמוביליםשבהם הם אורח חיים, המרכיב הגנטי וגיל הופעת המיופיה. למרכיב הגנטי יש השפעה לא מבוטלת ומחקרים מראים שיש להם וריאנטים 200- בליקויי תשבורת. נמצא כי קיימים למעלה מ 80%- השפעה של קרוב ל גנטיים הקשורים במיופיה. CLEERE Study (Collaborative Longitudinal Evaluation of Ethnicity and , מחקר מקיף העוסק בסיכונים להתפתחות מיופיה, הראה שהמרכיב )Refractive Error הגנטי הוא גורם הסיכון המשמעותי ביותר להתפתחות מיופיה. חשוב לציין שהמרכיבים .4,5 הסביבתיים הם בעלי השפעה גדולה יותר כשמדובר במטופל עם גנטיקה למיופיה -, המיופיה 10.00D שלאביהן יש קוצר ראיה גבוה של 11 במקרה של תאומות בנות . לאחר עלייה במיופיה מדי חצי שנההותאמו לשתיהן 5 הופיעהאצל שתיהן כבר בגיל , האחת התמידה בהרכבה ועקבה אחר ההנחיות, והשנייה לא MiSight עדשות מגע התמידה בשימושבעדשות. עדשותהמגעמנעו אתהעלייה במיופיהאצל זו שנענתה להוראות השימוש במהלך חצי השנה הראשונה, ואילו אצל האחרת נצפתה עלייה חודשים. 6 - לאחר 0.50D של ממקרה זה ניתן ללמוד שעל אף שלמרכיב הגנטי השפעה משמעותית, ניתן להאט את קצב העליה במיופיה בעזרת פתרונות יעילים. התפקיד שלנו, אנשי המקצוע, בניהול מיופיה הוא, ראשית, הערכת הסיכוניםשל המטופלים על מנת לבחון את דחיפות הטיפול, אופיו ומשך הזמן הנדרש לו. תשאול מקיף ושיח עם המטופלים והוריהם להבנת התמונה הכוללת יעזרו בבחירת הטיפול וההמלצות השונות. כיום ישנם כמה טיפולים אופטיים שהוכחו כיעילים מאוד בניהול מיופיה, וביניהם עדשות , שעשרות אלפי ילדים בארץ ובעולם כבר נהנים מהיתרונות MiSight® 1 day המגע שלהן, הן מהיבט הבריאותי של עיכוב עליית המיופיה והן מהיבטים פיזיים וחברתיים. שנים 6 לאחר MiSight תוצאות מעולות במחקר שנים אנו רואים שהעדשות יעילות גם עבור בני 6 מהשלב השני במחקר לאחר 6 מהילדים שהרכיבו את עדשות המגע במהלך 23% בקרב .11-15 נוער בגילים - או פחות במשך כל התקופה. 0.25D כלומר שינוי של שנים המיופיה נותרה יציבה, - בממוצע. תוצאות הפרופיל 1.00D בקרב כל קבוצת הניסוי נצפה שינוי של פחות מ .6,7MK microbial keratitis מקרים של 0 הבטיחותי גם הן היו טובות מאוד, עם בעלות Orthokeratology (CRT( טיפולים אופטיים נוספים שהוכחו כיעילים הם עדשות , שיצטרפו בהמשך Defocus לניהול מיופיה, ועדשות אופטלמיות עם עיצוב CE תקן לארסנל הטיפולים האופטיים לניהול מיופיה, ובכך ישלימו את מגוון הפתרונות לצרכים של כל מטופל באופן אישי. ובנימה אישית, יש לנו כאן הזדמנות לשנות משמעותית את חיי המטופלים שלנו, בריאותית וחברתית. זוהי המחויבות של כולנו להעלות את המודעות לנושא הכל כך חשוב הזה להורים ולילדיהם ולהציע את כל הפתרונות העומדים לרשותם. מקורות 1. Read ; Myopia and the Visual Environment; mivision • ISSUE 130 • DEC 17 2. Wang et al; Progression of Myopia in School-Aged Children After COVID-19 Home Confinement; JAMA Ophthalmol. doi:10.1001/jamaophthalmol.2020.6239 3. Nemeth; Update and guidance on management of myopia; European Journal of Ophthalmology; https://doi.org/10.1177/1120672121998960 4. IMI MYOPIA GENETICS REPORT 5. Jones-Jordan LA, Sinnott LT, Graham ND, et al.; for the CLEERE Study Group. The contributions of near work and outdoor activity to the correlation between siblings in the Collaborative Longitudinal Evaluation of Ethnicity and Refractive Error (CLEERE) Study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014;55:6333–6339. DOI:10. 1167/iovs.14-14640 6. Chamberlain et al; A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control; Optom Vis Sci 2019;96:556–567 7. Jill Woods, Contact Lens and Anterior Eye, https://doi.org/10.1016/j.clae.2020.11.011 גב׳ אורטל פלטשי סבג אופטומטריסטית, מנהלת מקצועית CooperVision Israel

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=