מגזין ממבט ראשון - ינואר 2022

28 2022 ינואר מגזין ממבט ראשון ניהול מיופיה באמצעות עדשות אופטלמיות – סקירה מקצועית של מחקרים ומוצרים חדשים מהעולם מר נתן פייט, גב׳ עדי עירון מיליארד אנשים בעולם הם 2.5- קוצר ראייה הינו ליקוי הראייה הנפוץ ביותר בעולם כיום. ההערכה כיום היא ש המספר אף יכפיל אתעצמו 2050 בעלי ליקוי ראייהמסוג מיופיה והשכיחותהולכת וגוברת כךשהצפי הוא כי עדשנת מהאוכלוסייה תסבול מליקוי זה. 52%- ו Myopic Macular- ו Choroidal Neovascularization , כיום ידוע כי המיופיה נקשרת בשלל סיכונים לפגיעות פתולוגית בעין כגון: קרעים ברשתית, גלאוקומה, חורים ברשתית, קטרקט WHO- . בעבר עלה קושי לקבוע את השפעת המיופיה על המצבים הללו עקב חוסר בהגדרה סטנדרטית למושגים "מיופיה" ו-"מיופיה גבוהה" ועל כן בדו"ח מומחים של ארגון ה Degeneration השנים האחרונות 20- ב 1 - או יותר. 5.00D - או יותר ו-"מיופיה גבוהה" הוגדרה כליקוי רפרקטיבי של 0.50D "מיופיה" הוגדרה כמצב בו הליקוי הרפרקטיבי באחת העיניים הוא 2015 משנת החלו ניסיונות לחקור את תחום הניהול והאטת התפתחות המיופיה מתוך הבנה כי הליקוי, אשר מתחיל כבר בילדות וצובר תאוצה בדרך כלל בגילאי העשרה, משפיע השפעה משמעותית על איכות החיים הן בתפקוד הרגשי, הכלכלי, החברתי והגופני של המטופלים. כיום קיימים מספר מוצרים שונים לניהול המיופיה אשר מציגים תוצאות אפקטיביות ברמות משתנות: ■ ORTHOKERATOLOGY ■ DISTANCE-CENTER עדשות מגע רב-מוקדיות מסוג ■ טיפול בטיפות אטרופין ■ עדשות מגע רכות יומיות במבנה של טבעות קונצנטריות יחד עם זאת, תיקון ראייה באמצעות משקפיים היווה את הבסיס לתיקוני ראייה מאז ומעולם. לא כל הילדים מוכנים ומסוגלים להרכיב עדשות מגע ולהתמיד בטיפול ובמעקב הנדרשים שנה החלו בניסויים לבדיקת האפשרות לניהול המיופיה באמצעות עדשות אופטלמיות. מחקר שפורסם באפריל 20 ולא כל אחד מעוניין בטיפול תרופתי סיסטמי ועל כן כבר לפני בחן את ההבדלים בהתפתחות המיופיה בקרב שתי קבוצות ילדים: אחת הרכיבה משקפיים עם עדשות Investigative Ophthalmology and Visual Science במגזין 2003 שנים ותוצאותיו הראו שינוי 3 . המחקר התנהל במשך 6-11 ילדים בגילאים 469 ). במחקר השתתפו SALs( ) והשנייה הרכיבה משקפיים עם עדשות חד-מוקדיות PALs( פרוגרסיביות . השינוי הופיע במהלך השנה הראשונה של המחקר ונשאר עקבי למשך השנתיים הבאות. SAL- בקבוצת ה −1.48 ± 0.06 D לעומת שינוי של PAL- בקבוצת ה −1.28 ± 0.06 D של שנים מתחילת המחקר, ההפרש בין הקבוצות הצטמצם מעט. בתוצאות המחקר נקבע כי ההפרש הלא משמעותי אינו מצדיק שינוי בהתנהלות הקלינית 5 במעקב שבוצע לאחר מ"מ 0.64 ± 0.02 : מול ילדים מיופים, אולם המחקר חיזק את התאוריה כי התפתחות המיופיה קשורה לשינויים באורך האקסיאלי של העין עקב הבדלים שנמצאו בין שתי הקבוצות .2SAL- מ"מ בקבוצת ה 0.75 ± 0.02 לעומת PAL- בקבוצת ה . מחקריו הוכיחו תיאורית המיקוד ההיקפי ביצע החוקר ד"ר ארל ל. סמית' מספר ניסויים בקופים אשר תרמו לגיבוש התיאוריה הוותיקה והמקובלת לניהול המיופיה – 2000- במהלך שנות ה כי עדשות מגע אשר מספקות ראייה אֵמטרופית במרכז הרשתית, יחד עם טשטוש מיופי בהיקף הרשתית (משמע התמונה בפריפריה נופלת לפני הרשתית) יביאו להאטה בהתפתחות המיופיה. המסקנה ממחקריו הייתה כי הטשטוש המיופי ההיקפי מדמה מצב של התפתחות אקסיאלית בגלגל העין, דבר הגורם להאטה בקצב התפתחות המיופה. התאוריה החדשה יותר היא . על פי תיאוריה זו שימוש בשני מישורי מיקוד, אחד על הרשתית אשר מתקן את קוצר הראייה והשני לפני הרשתית, על מנת ליצור Simultaneous Myopic Retinal Defocus Theory טשטוש מיופי, יביאו להאטה בקצב התפתחות המיופיה. טשטוש מיופי זה יכול להיות ממוקם בכל מקום באזור הרשתית ולא רק ברשתית הפריפריאלית. פורסם מחקרם של ד"ר ארל ל. סמית' ושות' שבדקו את השפעת עדשות אופטלמיות בעלות מיקוד כפול על גורי קופים. במחקר הרכיבו לגורי קופים עדשות אופטלמיות בעלות 2014 בשנת -. בוצעה השוואה לקופים אשר הרכיבו עדשות אופטלמיות 3/DLP או +3/DLP וההיקף היה של אזורים קונצנטריים של PL מ"מ עם תיקון 2 מיקוד כפול כאשר האזור המרכזי היה בגודל חלה ההאטה הכי משמעותית בגודל האקסיאלי של העין, דבר +3/DLP -. תוצאות המחקר הראו כי בעדשות עם האזורים הקונצנטריים של 3D או עדשות אופטלמיות של +3D חד-מוקדיות של . התוצאות מצביעות על כך שהטלת טשטוש מיופי על חלק גדול מהרשתית הינו אמצעי יעיל +3D אשר הוביל לשינוי היפרופי בראייה וזאת בדומה לקופים אשר הרכיבו עדשות חד-מוקדיות של .3 להאטת צמיחת העין ולשליטה בהתפתחות המיופיה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=