מגזין ממבט ראשון - ינואר 2022

32 2022 ינואר מגזין ממבט ראשון טיפול בקוצר ראייה על ידי טיפות אטרופין - מהו הריכוז היעיל ביותר? ד״ר ליאת גנץ קוצר ראייה (מיופיה) נחשבת לאפידמיה מכיוון ששכיחותה בעולם עולה בכל שנה בצורה תלולה. התארכות גלגל העין שמלווה קוצר ראייה גורמת למתיחה של הרשתית ושכבת הדמית (כורואיד), דבר הטומן בחובו סיכון של היפרדות רשתית ומקולופטיה, -3.00 במיוחד במטופלים עם קוצר ראייה מעל .1 דיופטר טיפות של אטרופין, אורטוקרטולוגיה ועדשות מגע מולטיפוקליות הינם הטיפולים היעילים ביותר להפחתת קצב התקדמות קוצר הראייה. לדוגמא, טיפות אטרופין שטופטף לעין לפני השינה הפחית את קוצר הראייה ואת התארכות 1% בריכוז של 1% . עם זאת, ריכוז אטרופין של 2 גלגל העין ביחס לעיניים שלא טופלו באטרופין בעל תופעות לוואי הכוללות הרחבת אישונים וסנוור, שיתוק הסתגלות של העדשה שבה ההשפעה התרפיוטית של rebound התוך עינית (אקומודציה), וכן תופעת עצירת התקדמות קוצר הראייה פגה עם סיום השימוש בטיפות. במקרה זה, העין חוזרת להתארך. בעקבות תופעות לוואי אלו, חוקרים החלו לבחון ריכוזים נמוכים . לדוגמא, טיפול של 3,4 יותר של אטרופין כפתרון להפחתת החמרת קוצר הראייה 60%- מפחית את התקדמות קוצר הראייה בכ 0.01% שנתיים באטרופין בריכוז של לא מפחית את התארכות 0.01% . עם זאת, ריכוז 3 שמלווה בתופעות לוואי מינימליות , דבר חיוני למניעת פתולוגיות עיניות בהמשך החיים. 5 גלגל העין 0.01% למרות חוסר ההצלחה מבחינת עצירת התארכות גלגל העין, אטרופין בריכוז המליץ על ריכוז זה WHO ארגון הבריאות העולמי 2015- זוכה לפופולריות רבה. ב כאסטרטגיה לטיפול בקוצר ראייה. בארצות אסיה, אטרופין נמכר בריכוז זה לטיפול . בסקר רופאי 8 וגם בהודו זוהי התרופה המקובלת לקוצר ראייה 6,7 בקוצר ראייה מרופאי העיניים בעולם רושמים 66% עיניים כלל עולמי שנערך לאחרונה נמצא כי כטיפול לקוצר ראייה באופן סדיר וזוהי התרופה המקובלת 0.01% אטרופין בריכוז .9 במחלקות עיניים באסיה, אוסטרליה וניו-זילנד לעצירת קוצר ראייה הינם 0.01% התשתית העובדתית ליעילות אטרופין בריכוז Low Concentration Atropine) LAMP ומחקר קבוצת 32ATOM , שני מחקרים ילדים בעלי קוצר ראייה 400 השתתפו 2ATOM- . ב 4(for Myopia Progression של 0.01%- ו 0.1% ,0.5% . הילדים סווגו לקבוצות של טיפול של 6-12 בין הגילאים אטרופין באופן יום-יומי בשתי העיניים למשך שנה. אלו שקוצר הראייה שלהם דיופטר במהלך השנה הראשונה המשיכו לקבל טיפול של 0.50- החמיר יותר מ 0.01%- אטרופין למשך שנתיים נוספות. מלכתחילה החוקרים סברו שריכוז ה 0.01% השפעה על קוצר הראייה. 0.01% יהיה כמו פלצבו, אך בדיעבד התברר כי יש לריכוז גילוי זה קרה "במקרה", אך מאידך, החוקרים בעצם "איבדו" את הקבוצה של הביקורת שהם תכננו ולכן השוו את הממצאים לנחקרים מקבוצת הביקורת של .31ATOM - מחקר שפורסם קודם לכן בשנתיים הראשונות, בקבוצת הנחקרים שלא טופלו באף ריכוז של אטרופין ממחקר דיופטר בממוצע. לעומת זאת, בקבוצה שטופלה 1.20- , קוצר הראייה התקדם ב 1ATOM דיופטר! הפרש זה בהתקדמות 0.49 ריכוז של אטרופין הייתה התקדמות של 0.01%- ב קוצר הראייה היה מובהק קלינית וסטטיסטית, אבל כאמור, לא נמצא הבדל בהתארכות גלגל העין בשתי הקבוצות. העובדה שקבוצת הביקורת הייתה ממחקר אחר ובו שימוש בשיטות שונות (לדוגמא, המכשיר שבחן את אורך גלגל העין היה אולטרסאונד ) קצת הקשתה על פיענוח ממצאי המחקר. 2ATOM- ב IOLMASTER- ו 1ATOM- ב יחד עם זאת, ברור היה שישנה השפעה חיובית לריכוז נמוך מאוד של אטרופין ושריכוז זה מלווה בתופעות לוואי מינימליות. . 4-12 ילדים בעלי קוצר ראייה בין הגילאים 438 נכללו LAMP במחקר או 0.025% ,0.05% הם סווגו באופן אקראי לטיפול באטרופין בריכוז נמוך של , או פלצבו. המטופלים קיבלו טיפול דו-עיני בכל לילה. לאחר שנה של מעקב, 0.01% אטרופין מפחית קוצר ראייה (התקדמות קוצר הראייה 0.01% נמצא שריכוז של - דיופטר בקבוצת הפלצבו), אך ללא 0.81 - דיופטר לעומת 0.59 בקבוצה זו הייתה - מ"מ התארכות). 0.41 - מ"מ התארכות לעומת 0.36( השפעה על אורך גלגל העין לאחר שנתיים של טיפול, כל שלושת הריכוזים הראו השפעה מובהקת בעצירת . בגלל שיקולי אתיקה, לאחר שנה, קבוצת הפלצבו החלה 10 התקדמות קוצר הראייה , כך שלא קיים מידע השוואתי בין קבוצות 0.05% לעבור טיפול באטרופין בריכוז של אטרופין גם הפחית 0.05% הטיפול לקבוצות הפלצבו מעבר לשנה. הריכוז של -0.81 לעומת 0.05% - דיופטר בקבוצת האטרופין 0.27( את התקדמות קוצר הראיה 0.20( דיופטר בקבוצת הפלצבו לאחר שנה), וגם הראה הפחתה באורך גלגל העין מ"מ בקבוצת הפלצבו). לאחר שנתיים 0.41 לעומת 0.05% מ"מ בקבוצת האטרופין אטרופין הוא היעיל ביותר בהפחתת קוצר 0.05% של טיפול, נמצא שריכוז של ראייה. עם זאת, אחד מהחסמים בשימוש בריכוז זה כטיפול סטנדרטי לקוצר ראייה הינו מחקר אחר שנערך באותה התקופה שהראה שכל ריכוז של אטרופין שהוא . לכן עדיין קיימת 11 הוא בעל השפעה קלינית מבחינת תופעות לוואי 0.02%- גבוה מ אטרופין. 0.01% העדפה בעולם רפואת העיניים לטיפול בריכוז של לא מפחית התארכות גלגל העין, 0.01% למרות בסיס הראיות שאטרופין בריכוז טיפול זה זוכה לחיבוק רחב בקהילת רפואת העיניים. מחקרים שנערכים כיום מראים בעלי פוטנציאל יותר גבוה למנוע התארכות של 0.01%- שריכוזים גבוהים יותר מ מפחיתים את 0.05% וגם ריכוז של 0.025% . לאחר שנה, גם ריכוז של 4 גלגל העין

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=