מגזין ממבט ראשון - ינואר 2022

8 2022 ינואר מגזין ממבט ראשון IXT - Intermittent Exotropia אבחון וטיפולים עדכניים מר גיא ברנט-יצחקי אף על פי שלרוב ישנה התפתחות ראייה דו-עינית נורמלית ושכיחות נמוכה של אמבליופיה, מעט מאוד ידוע ( אצל הילדים. מהלכה הטבעי אינו ברור, האינדיקציות לטיפול Intermittent Exotropia) IXT לנו על פזילת לא אחידות ותוצאות הניתוחים בטווח הארוך אינן משביעות רצון. סקירה זו תתאר בקצרה את הידוע לנו על הפזילה הייחודית הזאת. אפידמיולוגיה, מאפיינים וסיווג "נשברת" באופן ספונטני לפזילה גלויה. IXT , הינה פזילה כלפי חוץ אשר נשלטת בצורה אינטרמיטנטית על ידי מנגנוני המיזוג של העין. שלא כמו בפורייה IXT שליטה בפזילהמשמאל - | עין ימין פוזלת כלפי חוץ: מימין - 1 תמונה Kushner's Classification of intermittent exotropia Kushner ע"פ IXT הסיווג של 1 טבלה מהאוכלוסייה הכללית. פזילה זו מופיעה בתדירות 1%- בשלב מקדים. שכיחותה היא כ exophoria- ולרוב מאופיינת ב EXO מהמקרים של פזילות מסוג 75-90%- מהווה כ IXT עולה במדינות ככל שהן קרובות יותר לקו המשווה. מחקרים שונים הצביעו על שכיחות IXT- גבוהה יותר באזור המזרח התיכון, אפריקה המשוונית ומזרח אסיה. שכיחות ה אינו ברור וזאת בשל מחסור במחקרי אורך פרוספקטיביים IXT . המהלך הטבעי של 1 בקרב נשים ועל קשר אפשרי בין מחלות נפש ופזילה זו בעיקר בקרב גברים 2 גבוהה פי מופיעה IXT . , ללא שינוי או החמרה עם הזמן IXT- ללא טיפול. יתרה מזו, מחקרים שונים הצביעו על תוצאות שונות: שיפור ב IXT ומיעוט במחקרים רטרוספקטיביים המתארים לרוב בינקות או בילדות המוקדמת כסטייה החוצה של אחת מהעיניים בד"כ במבט לרחוק. שלב הפזילה מופיע בתדירות גבוהה במצבים של חוסר תשומת לב, אור שמש חזק מהמטופלים. כפל ראייה הוא נדיר ביותר בילדים היות והמוח מדכא את 50%- וכאשר הילד בסטרס, עייף או חולה. עצימה של עין אחת באור שמש חזק ופוטו-פוביה נצפים בכ .2 העין הבורחת בזמן הפזילה. שכיחות האמבליופיה היא נמוכה יחסית לסוגי פזילות אחרים .Tonic Fusional Convergence - על מנת להפיק את הפזילה המרבית יש צורך לבצע בדיקת מבחן כיסוי ממושך לסירוגין או לבצעו לאחר סגירת עין על מנת לבטל את יכולת ה מטרים מאפשרות תוצאות ניתוחיות טובות יותר. כאשר ישנו שוני 6- מחקרים שונים מצביעים על כך שמדידת הפזילה המקסימלית לאחר סגירת עין ומדידה במרחק גדול מ ), יש לבצע את המדידות לאחר סגירה של עין אחת 1 (ראה טבלה IXT- ), על מנת לברר את תת הסוג של ה prism diopter 10- בפזילה בין מבט למרחק לבין מבט לקרוב (יותר מ .3 \- . הסיווג של קושנר מבוסס על מנגנוני ההתכנסות השונים אשר גורמים לשוני בפזילה מרחוק ומקרוב + 3.00D - דקות לפחות ושימוש ב 30- ל Type Description Basic Distance = near deviation Tenacious Proximal fusion Distance = near initially but after monocular occlusion deviation increases High AC/A ratio Distance > near and high AC/A ratio is present Proximal Convergence Distance > near and normal AC/A ratio is present Low AC/A ration Near > distance and low AC/C ration is present Fusional convergence insufficiency Near > distance and poor fusional convergence amplitudes are present Pseudoconvergence insufficiency Near > distance but after monocular collusion deviation increases

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=