מגזין ממבט ראשון - ינואר 2022

9 2022 ינואר מגזין ממבט ראשון 2 טבלה חומרת הפזילה נקבעת על ידי גודל זווית הפזילה, היכולת לשלוט בפזילה ומידת הסטריאופסיס כמדד לאיכות הראייה הדו-עינית . הגישה המסורתית היא שמטופלים עם זווית . יחד עם זאת, חשוב לזכור שאין סטנדרטיזציה אחידה לגבי כימות חומרת IXT פזילה גדולה, שליטה נמוכה בפזילה או ירידה בסטריאופסיס נחשבים עם חומרה גבוהה יותר של ) פותחה על מנת לדרג את חומרת הפזילה והיא עושה שימוש בדיווח סובייקטיבי של ההורים על הפזילה 2 (טבלה Revised Newcastle Control Score סקלת .IXT- ה .4,5 בבית וקריטריונים אובייקטיבים להערכת הפזילה מרחוק ומקרוב בקליניקה. סקלה זו מהווה שיטה אמינה לניטור מידת השליטה והתגובה לטיפולים השונים Revised Newcastle Control סקלת IXT- לשליטה ב Score Control Score Home XT/ monocular eye closure never noticed 0 XT/ monocular eye closure seen < 50% of time when fixtiating at distance 1 XT/ monocular eye closure seen > 50% of time when fixtiating at distance 2 XT/ monocular eye closure seen > 50% of time when fixtiating at distance + XT also seen at near 3 Clinic near XT only after cover testand resumes fusion without need for blink or refixation 0 Blinks or refixates to control XT after cover test 1 No realignment of XT after cover test 2 XT manifest spontaneously 3 Clinic distance XT only after cover testand resumes fusion without need for blink or refixation 0 Blinks or refixates to control XT after cover test 1 No realignment of XT after cover test 2 XT manifest spontaneously 3 Newcastle Control Score total = Home + Clinic near + Clinic distance אופציות טיפוליות .)2 האופציות הטיפוליות נחלקות בצורה גסה לניתוחיות ולא ניתוחיות (תמונה טיפולים לא ניתוחיים אניזומטרופיה, אסטיגמציה, מיופיה ואף היפראופיה יכולות להפריע למיזוג הסנסורי ובכך לגרום לפזילה גלויה. מתן תיקון רפרקטיבי במצבים אלו יכול לסייע בשליטה בפזילה. היות AC\A- במטופלים מיופיים תיקון מלא מעורר את הקונברגנציה תלוית האקומודציה. במקרה של היפראופיה יש לשקול את מתן התיקון בהתאם לגודל ההיפראופיה וה .6 ותיקון כמויות קטנות של היפראופיה עלול להפחית את הקונברגנציה תלוית האקומודציה ולהרע את הפזילה במטרה לבדוק את האפקטיביות של סגירות חלקיות בקבוצות PEDIG- ) בוצע בשנים האחרונות על ידי קבוצת ה IXT2( מחקר פרוספקטיבי, רנדומלי ורב מרכזי ראשון מסוגו ), המחקר קבע שהן סגירות והן מעקב הן אופציות סבירות 6.1% לעומת 0.6%( שנים לעומת מעקב בלבד. למרות הידרדרות נמוכה יותר עם סגירות 1-3- שנים ו 3-10 הגיל .IXT עם 3-10 לטיפול בילדים בקבוצת הגיל .IXT- אפשרויות הטיפול ב .2 תמונה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=