I SEE OPTIC

טלפון: 09-7494960
כתובת: מרכז מסחרי, צור יגאל

קבלת קהל

יום
שעות פתיחה
הערות
א'
10:00-13:00
17:00-20:00
-
ב'
10:00-13:00
17:00-20:00
-
ג'
10:00-13:00
17:00-20:00
-
ד'
10:00-13:00
17:00-20:00
-
ה'
10:00-13:00
17:00-20:00
-
ו'
10:00-13:00
-
-
ש'
-
-
-

מידע על נגישות

מכשיר עזר לשמיעה
דלפק מכירה נגיש
מושב המתנה נגיש
כניסה נגישה
חדר בדיקה נגיש
חניה נגישה (קניון בלבד)